Ekonomi / Gündem / Manşet / Serbest Kürsü

Taşeron işçi KHK ile kadrolu oldu

Hükümet yüz binlerce taşeron işçisinin sabırsızlıkla beklediği düzenlemeyi KHK ile belirledi. Düzenleme, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Taşeron işçileri düzenlemeden yararlanabilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak.
Hükümet, sendikaların ve muhalefet partilerinin “Düzenleme Meclis’te yapılsın” isteğine rağmen taşeron işçilerine yönelik “kadro düzenlemesi”ni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’ya göre hükümet 1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesinde verdiği “Kamuda çalışan tüm taşeron işçilerine kadro” sözünü tamamıyla yerine getirmedi.

59 KURUM KAPSAM DIŞI

Belediye ve il özel idarelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçisi olarak çalışanlar, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde (BİT) işçi olarak istihdam edilecek, belediyenin kadrolu işçisi olmayacak. ÇAYKUR, TPAO, TTK, TKİ, TCDD gibi KİT’lerin yer aldığı 59 kurum kapsam dışında tutuldu.

 ‘PERSONEL ALIMI’ KRİTERİ

Kamuda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, özel bütçeli kurumlarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçileri, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun 4. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen ‘sürekli işçi’ statüsüyle yani kadrolu olarak istihdam edilecek. Ancak Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ifade ettiğine göre bu rakam sadece 450 bini bulacak. Belediye ve il özel idarelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçisi olarak çalışanlar ise, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekkülerinde (BİT) işçi olarak istihdam edilecek, belediyenin kadrolu işçisi olmayacak.

TÜRK-İŞ’LİLERE KADRO YOK

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında kalan ve aralarında kamu iktisadi teşekküllerinin de (KİT) bulunduğu 69 kurumda çalışan, çoğu Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlü olan 50 bin taşeron işçisiyle ilgili bir düzenleme yapılacağı yakın zaman belirtilmişti. Ancak sadece 10 kurum kapsama alındı, ÇAYKUR, TPAO, TTK, TKİ, TCDD gibi KİT’lerin yer aldığı 59 kurum kapsamdışında tutuldu. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezileri hizmetleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmediği için buralarda çalışanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenlemeden; “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” sözleşmeleri kapsamında çalışmayan taşeron işçilerinin yararlanamayacak olması dikkat çekti.

‘ALACAKLARDAN VAZGEÇ’ ŞARTI

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek. 10 gün içinde de çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime yazılı başvurabilecek. Düzenleme, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Taşeron işçileri düzenlemeden yararlanabilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların düzenlemeden yararlanabilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler güvenlik soruşturmasına tabii tutulacak. Düzenlemeden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olanlar yararlanamayacak.

Düzenleme OHAL dönemi devam ederken bir KHK ile yapıldığı için Anayasa Mahkemesine başvuru olanağı da ortadan kaldırıldı. Kapsama girmeyen işçiler haklarını Anayasa Mahkemesinde arayamayacak. İl özel idareleri ve belediyelerdeki taşeronlarda çalışan işçiler, kadro kapsamına alınmadı. KHK ile yapılan düzenlemeye göre, bu işçilerden koşulları taşıyanlar, il özel idareleri ve belediyelerin iktisadi teşekküllerine geçirilecek. Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron işçiler için aranan şartlar, belediye ve il özel idarelerinde çalıştırılan taşeron işçiler için de aranacak.
Bu haber 26.12.2017 23:46:33 tarihinde eklenmiştir.


Haber Kaynağı : Zirve Haber


İlgili Etiketler

Kadro
KHK
Taşeron

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • ‘’Erdemli’nin Mimarıydı, İmparatoru oldu’’

 • Gücüş’te hizmetin adı: TOLLU

 • Acaba bize neden saldırıyorlar?

 • ‘’Kudüs hepimizin ortak davasıdır’’

 • Taşeronları sınav bekliyor

 • Taşeron işçi KHK ile kadrolu oldu

 • Büyükşehir, eğitime yardımı esirgemiyor

 • “Sayılarla uğraşmayın, nitelikle uğraşın”

 • 557 gün yurt dışında ne yaptın!

 • Bu haftaki Zirve

 • Zirve Gazetesi 1.Sayfası

 • Saadet Erdemli yönetiminden İl Başkanlığına ziyaret

 • 'Söz Hakkı' programıyla ekranlara dönüyor...

 • Mevcut Başkan farka koştu!

 • MHP teşkilatları arı gibi!

 • MHP Adana’da yeni dönem

 • Beko: Sınav ve güvenlik soruşturması kadrolaşma doğurur

 • Tollu’dan 1 yılda 100 milyon TL’lik yatırım

Benzer Haberler